ReadyPlanet.com
dot dot
dot
คอร์สเรียนนิตติ้ง
dot
bulletคอร์สเรียนถักนิตติ้งแบบเรียนทางไกล
dot
คอร์สเรียนวาดรูป
dot
bulletคอร์สวาดเส้น
bulletคลาสเรียนวาดภาพทิวทัศน์ด้วยดินสอสีระบายน้ำ
bulletคอร์สวาดภาพสีน้ำ
dot
หนังสือ
dot
bulletหนังสือนิตติ้ง
bulletหนังสือประดิษฐ์ตุ๊กตาและงานผ้าสักหลาด
bulletหนังสือการฝีมือ
dot
CD นิตติ้ง
dot
bulletCD นิตติ้ง
dot
LEARN TO KNIT
dot
bulletLEARN TO KNIT
dot
KNITTINGHOUSE GROUP ON FACEBOOK
dot
dot
หนังสือพิมพ์
dot
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletคม ชัด ลึก
bulletมติชน
bulletข่าวสด
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletBangkok Post
bulletNation
bulletNation Weekend
bulletStudent Weekly
dot
การท่องเที่ยว
dot
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการบินไทย
bulletการรถไฟแห่งประเทศไทย


แผนที่ไป Knittinghouse


คอร์สเรียนถักเสื้อสเว็ตเตอร์ระบบทางไกล

 เข้าใจโครงสร้างของเสื้อพื้นฐานอย่างแท้จริง รวมถึงเทคนิคการถักที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาการถักเสื้อนิตติ้งขั้นสูงและเสื้อแฟชั่นต่อไป

คอร์สเรียนถักเสื้อสเว็ตเตอร์พื้นฐานระบบทางไกล
 
ระเบียบการเรียน
 
วัตถุประสงค์ :
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการถักนิตติ้งด้วยไม้นิตนาน 30 ปี และประกาศนียบัตรรับรอง   
 
 "MASTER KNITTER" 

จาก สมาคมนิตติ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Knitting Guild Association : TKGA)  

 

 

ทาง Knittinghouse จึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการถ่ายทอดหลักการและเทคนิคที่ถูกต้องแก่ผู้รักและสนใจในการถักนิตติ้งด้วยไม้นิต โดยได้จัดคอร์สเรียนถักเสื้อสเว็ตเตอร์พื้นฐานระบบทางไกล โดยเฉพาะผู้สนใจถักเสื้อสเว็ตเตอร์ แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนยังสถานที่สอนได้ ได้มีโอกาสเรียน โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้ลดการสิ้นเปลืองสำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้เรียน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ และสามารถถักเสื้อได้ตามขนาดสวมใส่ที่ต้องการ เพราะแต่ละคอร์สจะกำหนดไว้เป็นขนาดรอบอกที่ต้องการลงทะเบียน เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ถักเสื้อนิตติ้งได้ต่อไป
 
คุณสมบัติของผู้เรียน:
          มีพื้นฐานนิตติ้ง

การลงทะเบียนเรียน
            คอร์สที่เปิดให้ลงทะเบียนมี ดังนี้
 

1. เสื้อผู้ใหญ่
 
                  
เสื้อสวมคอ คอกลม แบบต่อวงแขน 
 
  
       เสื้อผ่าหน้า คอกลม แบบต่อวงแขน
 
 
                           
เสื้อสวมคอ คอวี แบบต่อวงแขน   
 
                                          
 
        เสื้อผ่าหน้า คอวี แบบต่อวงแขน
 
                                              
      เสื้อสวมคอ คอกลม แบบไหล่ตก      
 
                                         
 
        เสื้อผ่าหน้า คอกลม แบบไหล่ตก
 
                                      
      เสื้อสวมคอ คอวี แบบไหล่ตก
 
         
 
         เสื้อผ่าหน้า คอวี แบบไหล่ตก
 
 
คอร์สถักเสื้อสเว็ตเตอร์ผู้ใหญ่ แขนยาว (ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง) มี 5 คอร์สให้เลือกลงทะเบียน โดยให้เลือกว่าต้องการเรียนแบบสวมคอหรือแบบผ่าหน้า, คอกลมหรือคอวี, แบบไหล่ตกหรือแบบต่อวงแขน  และเลือกขนาดสำเร็จของรอบอก ต่อไปนี้  คอร์สขนาดสำเร็จรอบอก 36",    38",    40",    42",    44",    46",    49",    51",    54",    56"
 
 
 2. เสื้อเด็ก
 
                            
              เสื้อสวมคอ คอกลม ไหล่ตก       
 
              
                  
       เสื้อผ่าหน้า คอกลม ไหล่ตก
 
                       
เสื้อสวมคอ คอวี ไหล่ตก
 
              
 
       เสื้อผ่าหน้า คอวี ไหล่ตก
 
                      
เสื้อสวมคอ คอกลม ไหล่ตก
 
 
       เสื้อผ่าหน้า คอกลม ต่อวงแขน
 
                
เสื้อสวมคอ คอวี ต่อวงแขน
 
 
       เสื้อผ่าหน้า คอวี ต่อวงแขน
 
คอร์สถักเสื้อสเว็ตเตอร์เด็ก แขนยาว (ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง) มี 5 คอร์สให้เลือกลงทะเบียน โดยให้เลือกว่าต้องการเรียนแบบสวมคอหรือแบบผ่าหน้า, คอกลมหรือคอวี, แบบไหล่ตกหรือแบบต่อวงแขน และเลือกขนาดสำเร็จของรอบอก ต่อไปนี้  คอร์สขนาดสำเร็จรอบอก 22" (อายุ 6 เดือน),    23" (1 ขวบ),     25" (2 ขวบ),    27" (4 ขวบ),    29" (6 ขวบ),    31" (8 ขวบ),     32" (10 ขวบ),     34" (12 ขวบ)
 
ทุกคอร์สแบ่งเป็น 5 บท คือ        ‑ บทที่ 1 เตรียมตัวพร้อมก่อนเริ่มเรียน
                                                    - บทที่ 2 วิธีถักเสื้อชิ้นหลัง
                                                    - บทที่ 3 วิธีถักเสื้อชิ้นหน้า
                                                    - บทที่ 4 วิธีถักแขนเสื้อ
                                                    - บทที่ 5 วิธีประกอบเสื้อสเว็ตเตอร์
 
ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ครั้งละ 1 บท และสามารถลงทะเบียนเรียนบทต่อไปได้ เมื่อได้ผ่านการตรวจงานถักจากอาจารย์ในบทที่ผ่านมาแล้ว
 
 

บทเรียน

 

 

 

เอกสารการสอนได้ออกแบบให้มีคำอธิบายและภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อผู้เรียนจะสามารถเรียนเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งทางอีเมล์ทั้งหมด เมื่อมีปัญหาในบทเรียน นักเรียนสามารถอีเมล์หรือโทรศัพท์สอบถามได้ ซึ่งการอธิบายบางครั้งจะถูกส่งผ่าน clip video เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้เห็นภาพเคลื่อนไหวได้ชัดเจนขึ้น
 
 

การตรวจงานถัก

 

 

 

            การตรวจงานถักจะผ่านระบบอีเมล์ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนส่ง ให้นักเรียนถ่ายรูปงานถัก ซึ่งควรเป็นหลายมุมทั้งแบบโคลสอัพและแบบภาพรวม อาจใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อแต่งภาพให้ชัดเจนขึ้น แล้วย่อภาพให้ได้ขนาดที่สามารถส่งทางอีเมล์ได้ เมื่ออาจารย์ตรวจงานจากภาพแล้ว จะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล์ การตรวจวิธีนี้ถือว่าใช้ได้หากภาพถ่ายที่ส่งไปตรวจมีหลายมุมและชัดเจนดังที่ได้กล่าวมา แต่หากประสงค์ที่จะส่งชิ้นงานไปตรวจทางไปรษณีย์ นักเรียนต้องมีค่าธรรมเนียมการตรวจและส่งกลับ ครั้งละ 100.- บาท สำหรับผู้เรียนที่อยู่ต่างประเทศ ให้สอบถามอีกครั้ง
 
 

ค่าลงทะเบียนและอายุการเรียน

 

 

 

            แต่ละบทมีอายุการเรียนนาน 1 เดือน หากพ้นระยะเวลา 1 เดือน และผู้เรียนยังเรียนไม่จบหรือถักไม่เสร็จ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในบทนั้น ๆ หากผู้เรียนสามารถเรียนจบก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็สามารถลงทะเบียนในบทต่อไปได้ทันที โดยไม่ต้องให้ครบระยะเวลา 1 เดือนของบทเรียนปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรได้เร็วขึ้น  ค่าลงทะเบียนบทละ 390.- บาท (ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์)
 
 

 เวลาเรียน

 

 

 

            เรียนด้วยตนเองเวลาไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้
 
 

วัสดุอุปกรณ์

            ทางผู้เรียนเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เรียนนั้น ผู้เรียนจะทราบเมื่อได้ลงทะเบียนบทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

ขอรับใบสมัครการเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Knittinghouse โทร.02-6350176-7, 081-6594121

 

 
 
 “ สำหรับความรู้สึกที่มีต่อการเรียนถักเสื้อแบบทางไกลนั้นหนูรู้สึกชอบมากค่ะได้ใช้เวลาเต็มที่ เนื้อหาบทเรียนก็เข้าใจง่าย ถ้ามีโอกาสต่อไปคงได้ลงเรียนบทเรียนอื่น ๆ ของทางอาจารย์นะค่ะและขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะค่ะสำหรับคำแนะนำต่าง ๆ ที่มีให้และให้ความใส่ใจกับหนูมาตลอดขอบคุณค่ะ ”   
 
        นิตยา  เขียวอ่อน  
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำแพงแสน นครปฐม
 
 

" สำหรับความรู้สึกที่ได้เรียนกับอาจารย์ เนื้อหาการสอนดีค่ะ ชีททำได้ละเอียดและคลิปวีดีโอก็ทำให้เข้าใจวิธีการในการทำมากขึ้นค่ะ อยากให้อาจารย์ทำแบบนี้กับทุกบทค่ะ เวลามีปัญหา สามารถตอบได้รวดเร็ว สรุปคือค่อนข้างดีมากค่ะ....." 

                                                                                  พันธุ์พิชญ์  หิมะมาน
                                        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี
 
 

 
“ ขอบคุณค่ะ สำหรับบทเรียนในบทต่าง ๆ ที่ผ่านมา และอาจารย์จะดูแลดีมาก ๆ ค่ะ ที่ตอบเมล์เร็ว และส่งคลิปที่เราสงสัยให้ได้เร็ว การเรียนผ่านระบบทางไกลจะ work ถ้ามีการโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็วค่ะ เพราะเคยเจอบางเว็บ เราสั่งซื้อหนังสือไป online ผ่านหน้าเว็บแต่เค้าไม่ค่อยได้เช็คเมล์ การโต้ตอบช้า ทำให้เราต้องเสียเวลา โทรศัพท์ไปเช็ค ซึ่งทำให้เรารู้สึกไม่อยากใช้บริการน่ะค่ะ แต่ของอาจารย์ระบบโต้ตอบทำได้ดีค่ะ ”
 
สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี
                                                                                                           อ.นาหม่อน จ.สงขลา

      
 
 
 
         
 
 
สำหรับความรู้สึกที่มีต่อการเรียนในคอร์สถักเสื้อสเว็ตเตอร์พื้นฐานระบบทางไกลนั้น  ผมคิดว่าเป็นการเรียนที่ดีมาก  ทำให้เราสามารถใช้เวลาว่างหรือเวลาที่สะดวกในการเรียนรู้  ซึ่งบทเรียนที่อาจารย์ได้เขียนนั้นละเอียดชัดเจน  อ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามได้โดยง่าย  ทำให้รู้สึกมั่นใจได้ว่ากำลังเรียนอยู่กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์อย่างแท้จริง  การสื่อสารกันทางเมล์ก็รวดเร็ว  อาจารย์ดูแลและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเสมอ  ทำให้รู้สึกสนุกและเพลิดเพลินกับการเรียน  อีกทั้งยังรู้สึกท้าทายความสามารถของเราอีกด้วย  ผมพอใจกับการเรียนในคอร์สนี้มากครับ
 


                                       วรวิทย์  ทองเนื้ออ่อน

 

 

 

              คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 
 

 

เมื่อก่อนได้สนใจงานฝีมือเหล่านี้พอควร  ทำงานโครเชต์แจกเพื่อนๆ เยอะมาก แต่นิตติ้งนี่สนใจแต่ทำไม่ได้ซักที เลยตัดสินใจเรียนกับอาจารย์สมสวาท และไม่ผิดหวังเลยค่ะได้แนวทางที่ถูกต้อง และเทคนิคให้งานออกมาเรียบร้อย และที่สำคัญคือได้ size ที่มาตรฐานตามต้องการ โดยการหาขนาดถัก ซึ่งไม่มีการสอนในหนังสือนิตติ้งทั่วไป  รู้สึกภูมิใจในงานเสื้อนิตติ้งตัวแรกนี้ค่ะ  และการเรียนระบบ ทางไกลแบบนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะ อาจารย์มี clip ให้ดูส่วนที่เราไม่เข้าใจ ดูแล้วเข้าใจทันที  ที่คิดว่ายากก็กลายเป็นง่าย และเพลิดเพลินค่ะ

วิชุดา  พงษ์ระวีวงศา
 
ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่

     

 

ดิฉันเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปเอาเสียเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการถักนิตติ้งมาก่อนแม้แต่น้อย แต่เป็นคนช่างเลือกและรักสวยรักงาม เคยสังเกตเห็นว่าเสื้อถักนิตติ้ง ทำไมบางคนถักสวยมาก บางคนถักวงแขนและคอไม่สวยเลย ก็ด้วยความที่เป็นคนช่างเลือก และ ไม่ชอบลองผิดลองถูกให้เสียเวลานี่แหละค่ะ ดิฉันจึงเลือกเรียนกับ อาจารย์สมสวาท

 ตอนเริ่มเรียนก็หวั่น ๆ ว่าเราจะทำได้หรือ แต่ก็ผ่านมาได้อย่างดี ด้วยความที่อาจารย์เอาใจใส่อยู่เสมอ แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศ เมล์คำถามทุกฉบับ อาจารย์ตอบกลับมาอย่างรวดเร็ว บางทีสงสัยก็ยังตั้งคำถามไม่ถูกเขียนวนไปวนมา แต่อาจารย์ก็ทราบแล้วว่าเราสงสัยอะไร และอธิบายกลับมาพร้อมกับวิิดีโอตัวอย่างการทำและเสียงบรรยาย (ที่แสนอบอุ่น)  ให้ด้วย จึงรู้สึกเหมือนว่ามีอาจารย์มานั่งอธิบายอยู่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา อาจารย์จะมีเกร็ด เคล็ดลับ มาอธิบายเสมอว่าทำให้สวยและเรียบร้อยอย่างไร

 ศิษย์ขอกราบพระคุณ ในความเมตตา กรุณา และเอาใจใส่อย่างดีจากอาจารย์เสมอ หากมีโอกาสกลับไปเมืองไทย เมื่อใดจะไปกราบอาจารย์ด้วยตนเองค่ะ

 

Thanya SchieBling

Germany

 

 

การหาที่เรียนงานนิตติ้ง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีเวลา เรียนคอร์สถักเสื้อสเว็ตเตอร์ระบบทางไกล ดีมากค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนจริง ๆ รายละเอียดแต่ละบทที่อาจารย์ส่งมาให้ สามารถทำความเข้าใจได้เอง และถ้ามีข้อสงสัย อาจารย์ตอบความสงสัยของผู้เรียนได้เร็วค่ะ ดีใจมากที่ตัดสินใจลงเรียนที่นี่ ไม่ผิดหวังจริง ๆ ค่ะ knittinghouse ทำให้ตัวเองมีความพยายามที่จะศึกษางานนิตติ้งต่อไป ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ที่มีคอร์สเรียนแบบนี้มาให้เราได้ศึกษาค่ะ

ดุษณี  หมั่นผจง

กรุงเทพฯ

 

เสร็จแล้วค่ะ เสื้อนิตติ้งตัวแรกในชีวิต ไม่ค่อยสวยเท่าไร คงต้องฝึกฝนกันต่อไป ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้กับเค้าเหมือนกัน แต่ก็ไม่เกินความสามารถ ความพยายามและใส่ใจลงไปกับสิ่งที่จะทำ และที่ขาดไม่ได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ดี บทเรียนของอาจารย์สอนอย่างละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะ เลยทำให้ประสบความสำเร็จกับเสื้อตัวแรก ขอบคุณมากค่ะ

พัชรา  ศรีเบ็ญจวรรณ

สาธารณรัฐเวียตนาม


 

ในที่สุดปอก็ถักเสื้อสำเร็จ ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ แต่ก็ทำได้จริง ๆๆ ไม่ค่อยสวยเท่าไร เหนือสิ่งอื่นใน ปอคงต้องฝึกถักบ่อย ๆๆ ตามที่อาจารย์แนะนำ บทเรียนที่อาจารย์สอนค่อนข้างละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่าย หากมีข้อข้องใจ สามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ และอาจารย์จะส่ง clip video มาให้ดู ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆๆ ค่ะ

ธนาวดี  เรือนเงิน

จังหวัดเชียงใหม่

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


คอร์สเรียนถักนิตติ้งระบบทางไกล

คอร์สถักหมวกสลับสี COLOURFUL HAT 1 ระบบทางไกล
คอร์สถักถุงเท้าขั้นพื้นฐานระบบทางไกล article
คอร์สถัักผ้าพันคอลาย Golden Dropped - Stitch
คอร์สถักถุงมือขั้นพื้นฐานระบบทางไกล article
คอร์สถักปลอกหมอนอิงนิตติ้งลายเลซี่ ซิกแซก ระบบทางไกล
คอร์สถักปลอกหมอนอิงลาย Amazing Colour ระบบทางไกล
คอร์สถักนิตติ้งขั้นพื้นฐานระบบทางไกล article
คอร์์สถักผ้าคลุมไหล่ลายตารางวิจิตร (2 in 1) ระบบทางไกล
คอร์สถักหมวกพื้นฐานระบบทางไกล articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Knittinghouse.com 191/3 Soi Sathorn 12, North Sathorn Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 02-6350176-7, 081-6594121, Fax. 02-6352207 e-mail: somsawat1@gmail.com